# ΠΟΤΑΜΟΣ

Γέμισαν τα ποτάμια με χέλια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γέμισαν τα ποτάμια με χέλια

Την απόφαση για την απελευθέρωση της ετήσιας ποσόστωσης 10% του γόνου των χελιών που εισάγονται στη χώρα με στόχο τη διατήρηση του είδους.