# ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΟΥΡΟΣ

Παρέμβαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ποταμό Λούρο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παρέμβαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ποταμό Λούρο

Στην περιοχή εκτελούνται εργασίες από εργολάβο της Περιφέρειας Ηπείρου για καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Λούρου, κοπή και απομάκρυνση νεκρών δέντρων για προληπτική προστασία από πλημμύρες.