# ΠΡΟΑΝΘΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Επικοινωνία  Βασιλειάδη με Γεωργαντά για τις αποζημιώσεις στο προανθικό στάδιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Βασιλειάδη με Γεωργαντά για τις αποζημιώσεις στο προανθικό στάδιο

Η ΚΥΑ αποτελεί μια πρωτοτυπία καθώς για πρώτη φορά αποζημιώνονται ζημιές στο προανθικό στάδιο, αναγνωρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες καταστροφές ήταν μεγάλες και σημαντικές για τους παραγωγούς.