# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 11η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2022
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 11η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2022

Τόνισε τέλος την ανάγκη η μεταρρυθμιστική λογική στις παρεμβάσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την επόμενη, ώστε να συμβάλλει στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου που το ΥΠΑΑΤ.
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020

Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωσε  σχέδιο για την αύξηση της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  με ορίζοντα το 2030
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωσε σχέδιο για την αύξηση της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ορίζοντα το 2030

"Με την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η βιολογική γεωργία θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων για την ΕΕ », δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή