# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η συμμετοχή του Τραπεζικού Τομέα στο Ταμείο Εγγυήσεων του ΠΑΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η συμμετοχή του Τραπεζικού Τομέα στο Ταμείο Εγγυήσεων του ΠΑΑ

Η διεύρυνση του Ταμείου Εγγυήσεων, στο οποίο πλέον συμμετέχουν επτά Τράπεζες, το καθιστά έναν ιδιαίτερα ισχυρό, ελκυστικό και ανταγωνιστικό επενδυτικό μηχανισμό.
Εκδόθηκε ο οριστικός πίνακας αιτήσεων στήριξης-πληρωμής του Μέτρου 21
ΧΡΗΣΙΜΑ

Εκδόθηκε ο οριστικός πίνακας αιτήσεων στήριξης-πληρωμής του Μέτρου 21

Δημοσιοποίησης οριστικού πινάκα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης-πληρωμής του μέτρου 21 «έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 6η τροποποίηση του ΠΑΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 6η τροποποίηση του ΠΑΑ

Η 6η τροποποίηση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατόπιν στενής συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020.