# ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΚ Θεσσαλίας: Γιατί εξαγγέλθηκαν προκαταβολές χωρίς ανώτατες τιμές;
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΑΚ Θεσσαλίας: Γιατί εξαγγέλθηκαν προκαταβολές χωρίς ανώτατες τιμές;

Αφού άκουγαν το ανώτατο ύψος των ενισχύσεων, το λεγόμενο «ταβάνι», τότε θα ήταν ευπρόσδεκτες και οι γενναίες προκαταβολές και οι κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με το ποσοστό ζημιάς.