# ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ευρεία τηλεδιάσκεψη του  Κεδίκογλου με τον Αμυρά και επιστημονικούς φορείς για την «Επέκταση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ευρεία τηλεδιάσκεψη του Κεδίκογλου με τον Αμυρά και επιστημονικούς φορείς για την «Επέκταση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών»

Η διαδικτυακή συζήτηση έγινε στο πλαίσιο της κυβερνητικής απόφασης για την επέκταση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών από το 22% στο 30%.