# ΣΙΤΗΡΑ

Η AGCO επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογίας αποθήκευσης σιτηρών
AGRO-SCIENCE

Η AGCO επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογίας αποθήκευσης σιτηρών

Η AGCO απέκτησε πρόσφατα το Firm 151 Research, προκειμένου να δημιουργήσει νέες λύσεις τεχνολογίας αποθήκευσης σιτηρών. Αυτό το φθινόπωρο, το GrainViz θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό κάδων. Το GrainViz χρησιμοποιεί αισθητήρες για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία μέσα στον κάδο κόκκων.