# ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Συνάντηση Αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε με τον κ. Χρήστο Στυλιανίδη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση Αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε με τον κ. Χρήστο Στυλιανίδη

Η αντιπροσωπεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάγκη στήριξης από όλα τα Υπουργεία της πολιτικής απόφασης για τη μεταφορά και υπαγωγή των δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.