# ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Συνήγορος του Καταναλωτή: Στα ύψη οι καταγγελίες για χρεώσεις στην ενέργεια και στις τράπεζες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνήγορος του Καταναλωτή: Στα ύψη οι καταγγελίες για χρεώσεις στην ενέργεια και στις τράπεζες

Στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα παρέδωσε την ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», για τα πεπραγμένα του 2021, ο Πρόεδρος της κ. Λευτέρης Ζαγορίτης.