# ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης: Ένα εργαλείο που εξασφαλίζει ρευστότητα σε αγρότες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης: Ένα εργαλείο που εξασφαλίζει ρευστότητα σε αγρότες

Το ταμείο εγγυήσεων αγροτικής ανάπτυξης συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (EAFRD) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.