# ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Κατασκευή ταμιευτήρα Ν. Λάρισας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κατασκευή ταμιευτήρα Ν. Λάρισας

Το φράγμα με όγκο ταμίευσης 2.423.000. κμ και ύψος 20 m επί της κοίτης του ρέματος Λιβαδόρεμα που συμβάλλει στον ποταμό Πηνειό λίγο ανάντι της κοιλάδας των Τεμπών.
Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση «Ξηροκάμπι» Βροντούς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση «Ξηροκάμπι» Βροντούς

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνική δαπάνη για κατασκευαστικές εργασίες – δεξαμενές.