# ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:  Τι θα συζητηθεί
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Τι θα συζητηθεί

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα συζητήσουν για την φυματίωση των βοοειδών, για τα φυτοφάρμακα και το εισαγόμενο ρύζι, και την τεχνητή νοημοσύνη στον αγροδιατροφικό τομέα