# ΤΕΙ

Πτυχία ΤΕΙ: Πρόταση φορέων για την αντιστοίχιση με τα πτυχία των ΑΕΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πτυχία ΤΕΙ: Πρόταση φορέων για την αντιστοίχιση με τα πτυχία των ΑΕΙ

Τη λύση μετά την «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ επιδιώκουν να βρουν Επιστημονικές Ενώσεις και φορείς αποφοίτων και φοιτητών Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.