# ΘΕΣΣΑΛΙΑ

«Ζεστό» χρήμα για τους αγρότες από την Συνεταιριστική Θεσσαλίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Ζεστό» χρήμα για τους αγρότες από την Συνεταιριστική Θεσσαλίας

Νέα Συνεργασία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας με το Ταμείο Αγροτικών Επενδύσεων (μέσω ESIF – EIF) για εγγυήσεις σε πιστώσεις προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επενδύσεις σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών πιστώσεων ύψους έως 20εκ. ευρώ.