# ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τιμές Αγροτικών Προϊόντων
ΑΤΖΕΝΤΑ

Τιμές Αγροτικών Προϊόντων

Την Τετάρτη, 9 Σεπ 2020, στις 12.00, οργανώνεται δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στο facebook: skywalker, από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, με θέμα: Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Τιμές.