# ΤΙΤΑΝ

Μητροπολιτική Επιτροπή για το θέμα του "Τιτάν"
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μητροπολιτική Επιτροπή για το θέμα του "Τιτάν"

Η πρόεδρός, Βούλα Πατουλίδου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα αποδέκτης αντικρουόμενων επιχειρημάτων, θετικών και αρνητικών, για την καύση υπολειμμάτων απορριμμάτων στο Τιτάν.