# ΥΙΟΙ Γ.ΓΑΛΙΚΑ

Αγορά εγκαταστάσεων Βιομηχανικών Σφαγείων Αγρινίου από την «Υιοί Γ.Γαλίκα»
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Αγορά εγκαταστάσεων Βιομηχανικών Σφαγείων Αγρινίου από την «Υιοί Γ.Γαλίκα»

Η νέα επένδυση, εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της «Υιοί Γ.Γαλίκα» στην ελληνική αγορά και στοχεύει στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες.