# ΥΜΗΤΤΟΣ

«Ο Υμηττός αύριο. Προστασία, διαχείριση και διασύνδεση με την κοινωνία»
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Ο Υμηττός αύριο. Προστασία, διαχείριση και διασύνδεση με την κοινωνία»

Θα προσδιοριστούν και θα αναλυθούν τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο Υμηττός και θα συζητηθούν προτάσεις διαχείρισης που θα εξασφαλίζουν τον πολυλειτουργικό  ρόλο του Υμηττού