# ΥΠΕΝ

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μητρώου επιχειρήσεων ελεγχόμενων ουσιών (F-GASES&ODS)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μητρώου επιχειρήσεων ελεγχόμενων ουσιών (F-GASES&ODS)

Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να επανεγγραφούν ηλεκτρονικά για να λάβουν ηλεκτρονικό αριθμό Μητρώου.