# ΥΠΕΝ

ΥΠΕΝ: Σε εξέλιξη συζητήσεις για τον Πρίνο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΝ: Σε εξέλιξη συζητήσεις για τον Πρίνο

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει επίσημα ότι επιθυμεί και ήδη εργάζεται για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τη διατήρηση όχι μόνο της εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υφιστάμενου κοιτάσματος του Πρίνου