Ενημέρωση αλιέων για τα ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp

Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι με την 1273/117793/5-5-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: Ω5ΝΔ4653ΠΓ-ΤΚΠ)τέθηκαν σε ισχύ ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmussppσύμφωνα με τα οποία η αλιεία των ειδών αυτών ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς μετά την υποβολή αίτησης και έκδοσηςάδειας αλίευσης από το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο μετά από την έναρξη ισχύος/εφαρμογής διοικητικής πράξης καθορισμού και κατηγοριοποίησης των περιοχών–ζωνών παραγωγής των ειδών φούσκας του γένους Microcosmusspp.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αλιείς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Μεσσηνίας, στα τηλέφωνα 2721361238, 2721361222 και στο e-mail:[email protected]

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις