Προστασία του στόλου της ΕΕ από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από την Κίνα και την παράνομη αλιεία

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τον αγώνα της κατά της ΠΛΑ αλιείας στα διεθνή ύδατα και να εργαστεί για ένα πιο ισχυρό σύστημα ιχνηλασιμότητας, υπερασπίζεται τους ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Αλιείας.

Ανησυχώντας για τις εκθέσεις κυβερνήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που συνδέουν την ΠΛΑ αλιεία με σκάφη με κινεζική σημαία, τα μέλη της Επιτροπής Αλιείας τονίζουν ότι η Επιτροπή πρέπει να σταματήσει τη χρήση σημαιών ευκαιρίας και να βελτιώσει τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση σκαφών που ασχολούνται με ΠΛΑ αλιεία.

Έχοντας αυτό κατά νου, οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης οι χώρες της ΕΕ να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τη νομοθεσία της ΕΕ για την ιχνηλασιμότητα και την αναφορά των αλιευμάτων, να παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα που αλιεύονται από κινεζικά πλοία που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ, καθώς και να εναρμονίζουν τους τελωνειακούς και λιμενικούς ελέγχους των εισαγόμενων προϊόντων.

Τα μέλη της Επιτροπής Αλιείας ζητούν επίσης από την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας σε συνεργασία με την Κίνα, αξιολογώντας παράλληλα τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για μια μπλε εταιρική σχέση.

 

Προστασία των ιχθυαποθεμάτων

Εκφράζοντας τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας και αξιόπιστων στοιχείων για τον στόλο της Κίνας, τα αλιεύματα, τις επιδοτήσεις και τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι κινεζικές αλιευτικές δραστηριότητες εξαντλούν τους φυσικούς πόρους, αποδυναμώνοντας ακόμη και τα θετικά αποτελέσματα στα οποία συνέβαλε ο στόλος της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ζητούν επιστημονική αξιολόγηση για το επίπεδο εκμετάλλευσης των πόρων.

Επιπλέον, και σημειώνοντας την αύξηση των κινεζικών εξαγωγών στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να διασφαλίσει την ταχεία, ομοιόμορφη και συνολική εφαρμογή του συστήματος CATCH IT, όταν αυτό καταστεί υποχρεωτικό στο μπλοκ.

 

Καταπάτηση εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Βαθιά ανήσυχοι για πληροφορίες σχετικά με απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στα κινεζικά πλοία, οι ευρωβουλευτές προτρέπουν την ΕΕ να αυξήσει τη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και άλλες χώρες για να παροτρύνει την Κίνα να σημειώσει πρόοδο σε αυτό το θέμα καθώς και στην αντιμετώπιση της ΠΛΑ αλιείας.

Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας εγκρίθηκε ομόφωνα (22 ψήφοι). Τώρα πρόκειται να κατατεθεί για συζήτηση και επικύρωση σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της ολομέλειας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις