Εμφιαλωμένα Νερά:Τι είναι Φυσικό Μεταλλικό Νερό

 

Είναι καλοκαίρι και πολλοί  καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό. Ωστόσο υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για την εκμετάλλευση και κυκλοφορία του εμφιαλωμένου νερού το οποίο πολλοί δεν γνωρίζουν

Φυσικό Μεταλλικό Νερό σημαίνει νερό το οποίο είναι βακτηριολογικώς υγιές, που έχει σαν καταγωγή μια υδάτινη φλέβα ή ένα υπόγειο στρώμα και προέρχεται από μια πηγή αξιοποιούμενη από μια ή περισσότερες διεξόδους φυσικές ή κατόπιν διατρήσεως. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό διακρίνεται σαφώς από το σύνηθες νερό πόσεως:

Από τη φύση του, χαρακτηριζόμενη από την περιεκτικότητά του σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα

συστατικά και σε μερικές περιπτώσεις από ορισμένα αποτελέσματα

Από την αρχική καθαρότητά του.

Και τα δύο πιο πάνω χαρακτηριστικά έχουν διατηρηθεί ανέπαφα λόγω της υπόγειας καταγωγής αυτού του νερού, το οποίο έχει διατηρηθεί μακριά από κάθε κίνδυνο μολύνσεως.

1. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 433/83 «Όροι εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών» και την οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., ως φυσικό μεταλλικό νερό, νοείται ένα νερό που έχει υπόγεια προέλευση και που υπόκειται σε εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες φυσικές εξόδους μίας πηγής ή από τεχνητές εξόδους μετά από γεώτρηση ή άλλα τεχνικά έργα και που είναι μικροβιολογικώς κατάλληλο,

 

 Τα φυσικό μεταλλικό νερό διακρίνεται σαφώς από το γενικά πόσιμο νερό:

 Από τη φυσιολογική του σύσταση, που χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συστατικά. και σε ορισμένες περιπτώσεις από ορισμένα αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό.

 Aπό την αρχική του φυσική κατάσταση που έχει διατηρηθεί άθικτη λόγω της υπόγειας προελεύσεως του νερού το οποίο είναι προστατευμένο από κάθε κίνδυνο ρύπανσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα κριτήρια χαρακτηρισμού των μεταλλικών νερών:

Χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα. Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα υπολογισμένη ως σταθερό υπόλειμμα δεν είναι ανώτερη από 500 mg/l.

Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα. Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα υπολογισμένη ως σταθερό υπόλειμμα δεν είναι ανώτερη από 50 mg/l.

 Πλούσιο σε ανόργανα άλατα. Η περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα υπολογισμένη ως σταθερό υπόλειμμα  είναι ανώτερη των 1500 mg/l.

    Οξυανθρακικό HCO3>600 mg/l.    Θειικό SO4-->200 mg/l Χλωριούχο.Cl->20. mg/l.    Ασβεστούχο.Ca++>150 mg/l. Μαγνησιούχο Mg++>50 mg/l.    Φθοριούχο.F->1 mg/l.         Σιδηρούχο Fe++>1 mg/l.     Υπόξινο CO2>250 mg/l.              Νατριούχο Na+>250 mg/l. Κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο..Na+<20 mg/l

 

2: Αυτά τα χαρακτηριστικά, ικανά να προσδίδουν στο φυσικό μεταλλικό νερό τις ευνοϊκές για την υγεία ιδιότητές του, πρέπει να έχουν εκτιμηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

από γεωλογικής και υδρολογικής άποψης

από φυσικής, χημικής, φυσικοχημικής, μικροβιολογικής άποψης και φαρμακολογικής, φυσιολογικής κλινικής άποψης αν είναι ανάγκη.

3: Ένα φυσικό μεταλλικό νερό όπως παρουσιάζεται στην έξοδο δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο άλλης κατεργασίας εκτός από:

Διαχωρισμό των ασταθών στοιχείων όπως οι ενώσεις σιδήρου, θείου, με διήθηση ή καθίζηση αφού προηγουμένως προηγηθεί οξυγόνωση.

Διαχωρισμό των ενώσεων σιδήρου, μαγγανίου, θείου καθώς και αρσενικού δια κατεργασίας εμπλουτισμού με όζον.

Ένα φυσικό μεταλλικό νερό όπως παρουσιάζεται στην έξοδο δεν μπορεί να υποστεί προσθήκες άλλες από τον εμπλουτισμό ή τον επανεμπλουτισμό με διοξείδιο του άνθρακα υπό συνθήκες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.  Απαγορεύεται κάθε επεξεργασία απολύμανσης του νερού με οποιαδήποτε μέθοδο και αν γίνεται.

Στο εμπόριο κυκλοφορούν τα εμφιαλωμένα νερά:

 με τον χαρακτηριστικό τίτλο φυσικό μεταλλικό νερό και νερό πηγής

 τα εμφιαλωμένα με τίτλο επιτραπέζιο νερό.

Το εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό και νερό πηγής διαφέρει από το επιτραπέζιο εμφιαλωμένο νερό τόσο ως προς τη φυσική του σύσταση όσο και από τον τρόπο αδειοδότησης για τη διάθεσή του στο εμπόριο.

Η εκμετάλλευση και κυκλοφορία στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών αναγνωρίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά τη γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην οποία συμμετέχει  και γεωλόγος του Ι.Γ.Μ.Ε. προτεινόμενος από την υπηρεσία του (Προεδρικό διάταγμα 433/83).

Τα εμφιαλωμένα μεταλλικά νερά αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας και μελέτης από την εποχή ίδρυσης του πρόδρομου σχήματος του Ι.Γ.Μ.Ε., δηλαδή του Ι.Γ.Ε.Υ. Σήμερα αποτελούν ένα σημαντικό αντικείμενο της Διεύθυνσης Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων (ΔΙ.ΓΕ.ΘΜ.Υ.), σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης (ΦΕΚ Β’ 466/2000).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις