Πως μπορούν οι αγρότες να απασχολήσουν νόμιμα, παράνομους μετανάστες

Μπλόκο στη «μαύρη» εργασία των μεταναστών, που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα, βάζει η κυβέρνηση με την καθιέρωση υποχρεωτικού εργοσήμου για τους εργάτες γης.

Με διάταξη νόμου μπαίνει τέλος στην αδήλωτη εργασία στον αγροτικό τομέα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπολογίζεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΓΑ ακόμη και των παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, θα προβλέπεται ασφάλιστρο 10% της αμοιβής των εργατών γης, αποφέροντας στον ΟΓΑ έσοδα ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, θα προβλέπονται πρόστιμα ύψους έως και 10.500 ευρώ για την αδήλωτη εργασία.

Δείτε αναλυτικά την ερώτηση του βουλευτή και την σχετικά απάντηση του υπ. Εργασίας Κου Κατρούγκαλου,

Ερώτημα : Εφαρμογή διαδικασίας αδειοδότησης για εργασία, ασφάλισης και φορολόγησης αλλοδαπών εργατών γης τρίτων χωρών, που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής.


Ερωτάστε Κύριοι Υπουργοί:
1)    Υπάρχει πρόθεση για καταγραφή των αναγκών σε εργατικά χέρια από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να υπάρξει συνολικός σχεδιασμός;
2)    Με δεδομένη την προσφυγική κρίση, πόσοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της αναβολής απομάκρυνσης ή έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο ή έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες;
3)    Γιατί δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 53619/735/25.11.2015 με δεδομένο ότι, λόγω της προσφυγικής κρίσης, υπάρχει μεγάλος αριθμός πιθανών δικαιούχων ώστε να καλυφθεί το σύνολο ή μέρος των αναγκών σε εργατικά χέρια;
4)    Ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων εργασίας της σχετικής ΚΥΑ που δεν έχει
καλυφθεί μέχρι σήμερα ανά περιοχή και ποιος είναι ο λόγος της μη κάλυψης του:
5)    Ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών σε εργατικά χέρια σε περιφέρειες όπου δεν έχουν προβλεφθεί θέσεις εποχικών εργατών βάσει της διαδικασίας του 4251/14;
6)    Ποια θα είναι η τύχη των παράτυπων μεταναστών που θα απασχοληθούν μετά τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου αφού δεν θα συντρέχει πλέον ο λόγος χορήγησης του καθεστώτος της αναβολής απομάκρυνσης;
7)    Με ποιο τρόπο θα φορολογηθούν οι αλλοδαποί που θα. εργαστούν βάσει αυτής της διαδικασίας εφόσον υπάρχει πιθανότητα να επιστρέφουν στη χώρα τους μετά τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου και άρα πριν την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης;
8)    Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται ώστε να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες για την έναρξη της νόμιμης απασχόλησης των αλλοδαπών με δεδομένο ότι αυτή αφορά επείγουσα ανάγκη;
9)    Με ποιον τρόπο θα προληφθεί η υποβολή καταχρηστικών αιτήσεων για μετάκληση εποχικών εργατών που θα αποσκοπεί στην απασχόληση παράτυπων μεταναστών στη χώρα;
10)    Γιατί δεν περιλαμβάνεται το Υπουργείο Εσωτερικών, αρμόδιο για τη μετανάστευση αλλά και την Αστυνομία, στα Υπουργεία που θα συνυπογράψουν την ΚΥΑ που προβλέπεται;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Βασίλης Κεγκέρογλου


Η έγγραφη απάντηση που δόθηκε από το Υπ.Εργασίας :

Εφαρμογή διαδικασίας αδειοδότησης για εργασία, ασφάλισης και φορολόγησης αλλοδαπών εργατών γης τρίτων χωρών, που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, σας πληροφορούμε τα εξής:
Όσον αφορά στο ερώτημα 3, η με αριθ. πρωτ. 53619/735/25.11.2015 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β' 2631) είναι ήδη σε ισχύ και, ως εκ τούτου, οι πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του Ν.3907/2011 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 Α του Ν.3386/2005 από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η οποία είναι σε ισχύ, μπορούν να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας εργασίας που θα τους επιτρέψει να εργάζονται νόμιμα στην
χωρά μας.
Όσον αφορά στο ερώτημα 5, μετά την ψήφιση του άρθρου 58 του Ν. 4384/2016 (φ.Ε.Κ. Α' 78), απεστάλησαν προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας επικαιροποιημένα αιτήματα από τις Περιφέρειες από τα οποία προκύπτουν αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, κυρίως στους τομείς της γεωργίας της κτηνοτροφίας και της αλιείας, που δεν καλύπτονται από τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. 24990/366/04/06/2015 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (ΦΕΚ Β' 1092), η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α' 80). Στο πλαίσιο αυτό, μετά την συμπλήρωση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. με βάση τα αιτήματα που εισέρχονται στην ανωτέρω υπηρεσία μας, θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 58 του Ν.4384/2016 και αφορά την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην χώρα μας.

Όσον αφορά στον χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση και δημοσίευση της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. αυτός θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση της αποστολής των απαραίτητων στοιχείων για τις θέσεις εργασίας που αφορούν την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία).

Σχετικά με την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής στον ΟΓΑ και ειδικότερα σε ότι αφορά το ζήτημα ασφάλισης των παράτυπα διαμενόντων στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ασφάλισή τους, παρά την υπαγωγή τους σε εργασίες υπακτέες στην ασφάλιση του Οργανισμού, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ), καθώς δεν είναι καταγεγραμμένοι από τις εθνικές Υπηρεσίες Αλλοδαπών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μέχρι σήμερα η χορήγηση θεώρησης εισόδου για την εποχική απασχόληση αλλοδαπών εργατών γης με την διαδικασία της μετάκλησης (άρθρα 12 και 13 ν. 4251/2014), στο πλαίσιο που κάθε φορά θέτει η εκδιδόμενη υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών (ΥΑ 24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015), είχε αποδειχθεί αναποτελεσματική, δεδομένου ότι καλυπτόταν μονάχα ένα μικρό μέρος των θέσεων εργασίας που κάθε φορά προέβλεπε η ως άνω υπουργική απόφαση. Ως αποτέλεσμα, οι αγρότες κατέφευγαν στην απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών υπό την πίεση της ανάγκης συγκομιδής σε συγκεκριμένο χρόνο και λόγω της ταυτόχρονης αδυναμίας εξεύρεσης εργατών δυνάμενων να απασχοληθούν με έγκυρες συμβάσεις εργασίας.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος συμπεριλήφθη στο ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α'/26.04.2016), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το άρθρο 58, στόχος του οποίου είναι η διευκόλυνση των αγροτών να εκπληρώσουν την κοινωνικοασφαλιστική υποχρέωση και την υποχρέωση καταβολής μισθού προς τους παράτυπα διαμένοντες αλλοδαπούς εργάτες γης, δυνάμενοι ταυτόχρονα να δικαιολογήσουν την εν λόγω δαπάνη ως λειτουργικό έξοδο της επιχείρησής τους.

Ειδικότερα, θεσπίζεται διαδικασία με την οποία, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθμητικά όρια μετακλητών εργατών γης (και άρα υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για εργασία), ο δε αγρότης επικαλείται αντικειμενική αδυναμία για απασχόληση εργατών γης με έγκυρες συμβάσεις, θα δικαιούται ο τελευταίος να ζητήσει από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έγκριση κατ' εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών.

Για την αποφυγή καταστρατηγήσεων, κάθε αγρότης θα μπορεί να δηλώνει την απασχόληση τόσων αλλοδαπών εργατών, όσων δικαιολογεί το είδος της καλλιέργειας και η καλλιεργούμενη έκταση, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα αντιστοίχισης καλλιεργειών - θέσεων εργασίας (ΥΑ 24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015).

Οι αγρότες που ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων του ν. 4052/2012 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, δεδομένου ότι ενεργούν με άδεια της διοίκησης, και σύμφωνα με την ισχύουσα και στο " διοικητικό δίκαιο αρχή, ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο διοικούμενος μπορεί να μην εκπληρώσει νόμιμη υποχρέωση (η οποία εν προκειμένω συνίσταται στην μη απασχόληση παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών).

Οι παράτυπα διαμένοντες αλλοδαποί που θα απασχολούνται σε εργασίες πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 4331/2015 θα ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 ν. 2639/1998 και του άρθρου 20 ν. 3863/2010.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις