Λετονία: Έκτη στην ΕΕ για τη βιολογική γεωργία
Λετονία: Έκτη στην ΕΕ για τη βιολογική γεωργία

Η Λετονία κατατάσσεται στην έκτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναλογία της γεωργικής έκτασης που χρησιμοποιείται για βιολογική γεωργία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου.
Η έκταση που χρησιμοποιήθηκε για τη βιολογική γεωργική παραγωγή στην  ΕΕ  κάλυπτε 14,7 εκατομμύρια εκτάρια το 2020, από 9,5 εκατομμύρια εκτάρια το 2012, που ισοδυναμεί με αύξηση 56%. Το 2020, η συνολική βιολογική έκταση στην ΕΕ αντιστοιχούσε στο 9,1% της συνολικής  χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης  (UAA). 

Μεταξύ 2012 και 2020, το μερίδιο της γεωργικής έκτασης που χρησιμοποιείται για τη βιολογική γεωργία αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Πολωνία.

Το 2020, τα υψηλότερα μερίδια εκτάσεων βιολογικών εκμεταλλεύσεων στο σύνολο των UAA ήταν στην Αυστρία (25%), στην Εσθονία (22%) και στη Σουηδία (20%). Αντίθετα, το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας ήταν κάτω του 5% σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, με τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ιρλανδία και τη Μάλτα.
Η Λετονία κατέκτησε μια θέση μεταξύ των κορυφαίων εθνών, με το 14,7% της γεωργικής της έκτασης να χαρακτηρίζεται ως βιολογική, από 10,63% το 2012. 
Το 2020, σε 8 κράτη μέλη της ΕΕ (Λιθουανία, Ολλανδία, Τσεχία, Σουηδία, Ιρλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λουξεμβούργο) πάνω από το 90 % των εκτάσεων βιολογικών καλλιεργειών αναφέρθηκαν ως πιστοποιημένες. Άλλα 14 κράτη μέλη της ΕΕ είχαν μερίδια «πιστοποιημένων βιολογικών» μεταξύ 70 % και 90 %. Τα χαμηλότερα μερίδια πιστοποιημένων περιοχών καταγράφηκαν για την Ουγγαρία (64,1 %), τη Μάλτα (61,2 %) και τη Ρουμανία (58,9 %), πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλό δυναμικό για περαιτέρω ανάπτυξη σε πιστοποιημένες περιοχές σε αυτές τις χώρες τα επόμενα χρόνια. Λόγω της περιόδου μετατροπής 2-3 ετών της γεωργικής γης, ένα υψηλό μερίδιο της υπό μετατροπή έκτασης είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί η στασιμότητα στην ανάπτυξη της πιστοποιημένης βιολογικής έκτασης.
Η Λετονία τα πάει ιδιαίτερα καλά στη βιολογική κτηνοτροφία. Τα στοιχεία του 2020 για το βιολογικό ζωικό κεφάλαιο ως ποσοστό του συνόλου των ζώων έδειξαν ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, αξιοσημείωτα μεγάλα μερίδια  βοοειδών ,  αιγοπροβάτων εκτρέφονταν  με   βιολογικές μεθόδους — τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα είναι τα πιο δημοφιλή είδη . Υπήρχαν περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια βιολογικά βοοειδή στην ΕΕ από τα συνολικά  76,5 εκατομμύρια  βοοειδή που αναφέρθηκαν το 2020.

Η Ελλάδα είχε το υψηλότερο μερίδιο βιολογικών βοοειδών (30,3 %) και το δεύτερο υψηλότερο μερίδιο βιολογικών αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (21,8 %).

Η Αυστρία και η Λετονία είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο βιολογικών «αιγοπροβάτων» (36,0 % η καθεμία στον πληθυσμό αιγοπροβάτων τους)  η Λετονία κατέλαβε επίσης τη δεύτερη θέση για το μεγαλύτερο μερίδιο του βιολογικού πληθυσμού βοοειδών (25,6 %). Η Αυστρία είχε το υψηλότερο μερίδιο βιολογικών αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (22,0 %) ακολουθούμενη από την Ελλάδα (21,8 %) και τη Σουηδία (18,8 %).

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις