Π. Βράντζα:παράταση του χρόνου έκδοσης άδειας σταβλικών εγκαταστάσεων

Εισήγηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ,Παναγιώτας Βράντζα,στην τροπολογίας για την παράταση του χρόνου έκδοσης άδειας σταβλικών εγκαταστάσεων και λοιπές ρυθμίσεις σχετικά με την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ακολουθεί ολόκληρη η εισήγηση:

Τροπολογία με γενικό αριθμό 675 και ειδικό 59 (Σαβλικές εγκαταστάσεις)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και επείγουσα νομοθετική παρέμβαση, η οποία έρχεται να δώσει λύσεις σε κάποια από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι στην προσπάθεια να αποκτήσουν την απαιτούμενη «άδεια εγκατάστασης» για την κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση.

Πέραν του γεγονότος ότι ένας ολόκληρος κλάδος βρίσκεται σε μια ιδιότυπη ομηρία γραφειοκρατίας και πολυπλοκότητας, πολλοί κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν με απένταξη από ευρωπαϊκά προγράμματα ελλείψει άδειας εγκατάστασης, αλλά χωρίς δική τους υπαιτιότητα στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Η εν λόγο τροπολογία, τροποποιεί διατάξεις του ν.4056/2012, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης, αλλά κυρίως να επιτρέψει σε κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή πριν από το 2012, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το άρθρο 17Α , περί διατήρησης υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, του ίδιου νόμου όπως αυτό προσαρτήθηκε με το άρθρο 12 του 4351/2015 και ισχύει.

Εν τάχει η τροπολογία προβλέπει:
1.    Την παράταση της προθεσμίας έκδοσης άδειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018.
Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς 4 και πλέον χρόνια από την εφαρμογή του 4056, υπολογίζεται ότι το περίπου το 80% των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν κατάφερε να αδειοδοτιθή.
2.    Επιτρέπει την αδειοδότηση σε σταβλικές εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων του δημοσίου, για τους οποίους δεν ήταν εφικτή με τις ισχύουσες διατάξεις. 
3.    Επιτρέπει τη δυνατότητα έκδοσης άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν πριν την εφαρμογή του 4056 και βρίσκονται κοντά σε οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει ένας μεγάλος αριθμός εκμεταλλεύσεων, κυρίως κοντά σε επαρχιακές οδούς ενίοτε χωμάτινες και δύσβατες.   
4.    Δίνει τη δυνατότητα παράτασης της άδειας προέγκρισης. Είναι πλέον γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους, ότι με την ισχύουσα πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, είναι πρακτικά αδύνατο, ο ενδιαφερόμενος να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στους προβλεπόμενους χρόνους. Να σημειωθεί ότι κατά κύριο λόγο οι καθυστερήσεις αφορούν δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμού και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
5.    Τέλος, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εφαρμογή κυρώσεων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες πληρούν μεν όλες τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας διατήρησης αλλά δεν καταφέρνουν να εφοδιαστούν με αυτή, με αποκλειστική υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης. 

Το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων κατά τη γνώμη μου χρειάζεται αντικατάσταση μετά από προσεκτική ανάλυση των δεδομένων από την εμπειρία που πλέον διαθέτουμε.

Η Συγκεκριμένη τροπολογία λύνει άμεσα και πιεστικά προβλήματα για τα οποία δεν υπάρχει περιθώριο χρόνου.
Το μόνο μεμπτό της σημείο είναι ότι αργήσαμε να τη φέρουμε.

Σας καλώ λοιπών να την ψηφήσουμε ομόφωνα.
Σας ευχαριστώ πολύ. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις