Αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

H αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ιδίως σε σχέση με το υψηλό κόστος της αγροτικής παραγωγής και τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν οι αγρότες - μέλη, περιέχεται σε ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή η Βουλευτής Ν. Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτα Βράντζα, στις 9 Φεβρουαρίου 2017.

 

Στο πλαίσιο της ερώτησης γίνεται ρητή αναφορά στο γεγονός ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί επακριβώς ποιος είναι ο ρόλος τόσο του ΥΠΑΑΤ, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με το αντικείμενο των Έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ώστε να αποφευχθούν αδυναμίες, επικαλύψεις, κενά, παρερμηνείες, δυστοκίες και αναποτελεσματικότητα. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί προτίθενται, και με ποιόν τρόπο, να προβούν στις αναγκαίες συνδυασμένες ενέργειες / αλλαγές, ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ανά την επικράτεια.

 

Η ερώτηση απευθύνεται προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακολουθεί ολόκληρη:

 

Θέμα: «Αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»

Σύμφωνα με την υφιστάμενη δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») η εποπτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) ασκείται από τους Δήμους, ενώ η Εποπτεία των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) καθώς και οι αρμοδιότητες περί έργων εγγείων βελτιώσεων ασκούνται από την Περιφέρεια.

Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, στην πράξη παρατηρούνται δυσλειτουργίες σχετικές με την εποπτεία των ΤΟΕΒ από τους Δήμους, κυρίως διότι δεν υφίστανται ούτε οι αναγκαίες δομές, ούτε και το προσωπικό ώστε να καλυφθεί με επάρκεια ο διοικητικός, τεχνικός και διαχειριστικός έλεγχος. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται, δυστυχώς όχι σπάνια, τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι οργανισμοί από τους αγρότες να μην αποτυπώνονται στα αντίστοιχα  εγγειοβελτιωτικά έργα. Εκτός των άλλων, τίθενται σημαντικά χωροταξικά προβλήματα, δεδομένου ότι τα όρια δικαιοδοσίας αρκετών ΤΟΕΒ εκτείνονται ταυτόχρονα σε περισσότερους δήμους ή/και τα μέλη τους είναι δημότες διαφορετικών δήμων. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι ΓΟΕΒ εποπτεύονται από την Περιφέρεια ενώ οι ΤΟΕΒ -οι οποίοι είναι αντιστοίχως μέλη των ΓΟΕΒ- εποπτεύονται από τους Δήμους, παρατηρούνται δυσχέρειες ως προς την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Συναφώς, προβλήματα ερμηνείας ανακύπτουν και ως προς την έννοια και τα όρια της ασκούμενης εποπτείας από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναφορικά με τα έργα εγγείων βελτιώσεων, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν συχνά, ιδίως κατά τα τελευταία έτη, ζητήματα επικαλύψεων, παρερμηνειών και ελλείψεων σχετικά με την άσκηση  αρμοδιοτήτων.

Επειδή, για την άρση των παρατηρούμενων προβλημάτων, τα οποία εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία των ΟΕΒ, καθίσταται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί επακριβώς ποιος είναι ο ρόλος τόσο του ΥΠΑΑΤ, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με το αντικείμενο των Έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ώστε να αποφευχθούν αδυναμίες, επικαλύψεις, κενά, παρερμηνείες, δυστοκίες και αναποτελεσματικότητα.

Επειδή το κόστος άρδευσης είναι, αναλογικά, ο κυριότερος παράγοντας αύξησης του κόστους παραγωγής για τους αγρότες και η εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση των έργων για τη διανομή των υδάτων άρδευσης, αποτελεί ζήτημα κομβικής σημασίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

   Προτίθενται, και με ποιόν τρόπο, να προβούν στις αναγκαίες συνδυασμένες ενέργειες -  αλλαγές, ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ανά την επικράτεια;

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις