Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης φέρνει στη Βουλή ο Αμυράς

«Πότε θα ολοκληρωθούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης;», ρωτά ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργος Αμυράς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη με Ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, δεδομένου ότι η εκπόνησή τους θα εξασφαλίσει την αειφορική αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας αλλά και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο βουλευτής ζητά να ενημερωθεί για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο «Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων - Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» που είναι στην ουσία η ψηφιακή αποτύπωση και καταγραφή των βοσκήσιμων γαιών της χώρας.

Ο Γιώργος Αμυράς επισημαίνει την αναγκαιότητα της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την πλήρη απογραφή των βοσκήσιμων γαιών, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

«Είναι επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού του αγροτικού χάρτη της χώρας για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της πατρίδας μας στο ευρωπαϊκό πεδίο προς όφελος των κτηνοτρόφων και του συνόλου της ελληνικής αγροτικής παραγωγής» τονίζει ο Γιώργος Αμυράς 

                     

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

 

   

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: «Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης»

Με τον Ν.4351/2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση της χώρας να καταρτίσει τον Εθνικό Χάρτη Βοσκήσιμων Γαιών και να προχωρήσει στην Εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (Δ.Σ.Β.). Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Δ.Σ.Β. (ΚΥΑ 1058/71977/03.07.2017) στοχεύουν στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η προθεσμία για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων είναι στις 31.12.2021 (Ν.4599/2019).

Με τα Δ.Σ.Β. επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

Ωστόσο, κατά την μακριά και απαιτητική ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης των Δ.Σ.Β., η τεχνική λύση που επιλέχθηκε για τη μεταβατική αυτή περίοδο δείχνει να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να δημιουργεί επιτακτικά την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αγροτικού χάρτη της χώρας, διασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντα της πατρίδας μας στο ευρωπαϊκό πεδίο προς όφελος των κτηνοτρόφων και του συνόλου της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ολοκλήρωσης εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης;
  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο «Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων - Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» που είναι στην ουσία η ψηφιακή αποτύπωση και καταγραφή των βοσκήσιμων γαιών της χώρας;

 

                                                                                                       Ο ερωτών βουλευτής

                                                                                 

                                                                                   

                                                                                        Γιώργος Αμυράς, βουλευτής Ιωαννίνων

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις