Γραμμένος: Το 31% των υδάτων στην Κρήτη ακατάλληλο

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τους αρμόδιους υπουργούς Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την ποιότητα των υδάτων στην Κρήτη.

Ακολουθεί η ερώτηση: 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για το 2022 η υπεράντληση των γεωτρήσεων και τα φυτοφάρμακα έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα του νερού στο νησί της Κρήτης. Όπως προκύπτει, το 31% των υπόγειων υδάτων χαρακτηρίζεται ακατάλληλο σύμφωνα με έρευνα σε 1.900 σημεία ελέγχου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις αγροτικές κυρίως περιοχές, όπου η νιτρορύπανση είναι η κύρια αιτία για την ακαταλληλότητα του νερού, η οποία βεβαίως οφείλεται στην υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Πρόκειται για τις περιοχές στη λεκάνη της Μεσαράς, στα υδροσυστήματα Μοιρών, Τυμπακίου, Γαλιάς - Βαγιωνιάς - Ασημιού, στη λεκάνη του Καστελίου (Πορώδες Ρουσοχωρίων) και στα υδροσυστήματα Ιεράπετρας και Κάμπου Χανίων. Εξίσου όμως ανησυχητική είναι και η εικόνα που παρουσιάζουν οι παράκτιες περιοχές λόγω υφαλμύρινσης του υδροφορέα λόγω υπεραντλήσεων αλλά και θαλάσσιας διείσδυσης. Κατά τον έλεγχο που διεξήχθη στη Σούδα, Φουρνή - Ελούντα, Γαύδο, Γούδουρα, Ιεράπετρα και βόρειο Ηράκλειο παρατηρήθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ιόντων χλωρίου. Σε άλλα πάλι σημεία βόρεια του νησιού παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις θειικών ιόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης καταλήγουν στη διαπίστωση ότι το 20% των υπόγειων υδάτων είναι σε κακή κατάσταση, αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Προβλήματα επίσης σημειώνονται στην αναπλήρωση των υπόγειων υδροφορέων λόγω χαμηλού ύψους βροχοπτώσεων στις περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα, εξαιτίας της υπεράντλησης των υδάτων. Σε αυτές τις περιοχές με αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες αυξημένες, σε περιόδους ξηρασίας, - όπως το περασμένο έτος αναφοράς - όπου οι στάθμες των ταμιευτήρων παρέμειναν χαμηλές, παρουσιάστηκε η ανάγκη επαναλειτουργίας γεωτρήσεων οι οποίες είχαν πάψει να λειτουργούν συστηματικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνσή τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1.   Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να αντιμετωπίσετε άμεσα και δραστικά το πρόβλημα της κακής ποιότητας και ποσότητας των υπόγειων υδάτων στην Κρήτη, κυρίως λόγω της νιτρορύπανσης και της υπεράντλησης;

2.   Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να προστατέψετε το καταναλωτικό κοινό από τη χρήση του ακατάλληλου νερού και με ποιες πρακτικές πρόκειται να διευκολύνετε την ικανοποίηση της ανάγκης για επαρκές και κατάλληλο νερό προς ύδρευση και άρδευση, προστατεύοντας το καταναλωτικό κοινό από σπατάλες και οικονομικές επιβαρύνσεις στις οποίες οδηγείται προς ικανοποίηση των αναγκών αυτών;

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις