Ηλεία: Χωρίς κρατική αρωγή οι επιχειρήσεις από τους ισχυρούς ανέμους

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, το οποίο κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Βελόπουλος Κυριάκος με θέμα «Ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν υποδομές και αγροτική παραγωγή στην Ηλεία», σε σχέση με τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτήν και στο βαθμό που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής  Γραμματείας

Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α΄66) «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για την στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» σε συνδυασμό με το π.δ. 77/2023 (A’ 130), η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, είναι αρμόδια για την παροχή κρατικής αρωγής σε επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Επισημαίνεται ότι, σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς και σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεομηνίες δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών μετά από θεομηνία από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η επιχορήγηση δύναται να καλύπτει μέρος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου, και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ισχύουν τα ανωτέρω, με την επιφύλαξη των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου και του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), σύμφωνα με το ν.δ. 131/1974 (Α΄ 320). Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 11 του ν. 4797/2021, κατ’ εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενισχύσεις, οι οποίες χορηγούνται βάσει του ΚΟΕ και αφορούν σε ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, με την εξαίρεση ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή, δύνανται να χορηγούνται βάσει του ν. 4797/2021 και να καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την έκδοση υπουργικής απόφασης για την παροχή της επιχορήγησης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
α) η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από τις επιτροπές κρατικής αρωγής που ορίζονται από την αρμόδια Περιφέρεια και η αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των ζημιών στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και
β) η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) οριοθέτησης με επισπεύδουσα υπηρεσία τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές από θεομηνία.

Ειδικότερα, η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.δ. 6/20.09.1941 και των ν. 867/1979, 1190/1981, το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 καθώς και το π.δ. 77/2023 (Α’ 130) όπως ισχύει, έχει αρμοδιότητα για τη διενέργεια αυτοψιών και καταγραφών σε πληγέντα από φυσικές καταστροφές κτήρια και στην συνέχεια για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων από φυσικές καταστροφές (σεισμός, δασική πυρκαγιά, πλημμύρα, χαλαζόπτωση, ανεμοστρόβιλο, κατολίσθηση, χιονοστιβάδα, ηφαιστειακή έκρηξη) στις περιπτώσεις που η περιοχή που επλήγη έχει ενταχθεί με Κ.Υ.Α. σε πρόγραμμα αποκατάστασης ζημιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οριοθέτησης είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) και τα μέτρα αποκατάστασης λαμβάνονται, εφόσον οι καταστροφές που προκαλούνται έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής και πλήττουν ευρύτερες περιοχές και όχι μεμονωμένες οικοδομές.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΠ/5108/35/08.01.2024 έγγραφό του, ενημέρωσε τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. ότι, στις 06.01.2024 εκδηλώθηκαν (ακραία καιρικά φαινόμενα) ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να πληγούν οι περιοχές των Δημοτικών Κοινοτήτων (Δ.Κ.) του Δήμου Πύργου, της Δ.Κ. Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού, της Δ.Κ. Αμαλιάδος και της Δ.Κ. Δουναίικων του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας.
Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., σε συνέχεια του προαναφερόμενου εγγράφου απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5924/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α326/25.01.2024 έγγραφο, με το οποίο ενημέρωσε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ισχυροί άνεμοι δεν συμπεριλαμβάνονται στις φυσικές καταστροφές αρμοδιότητας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις