Ενημέρωση για την άρδευση στη Βοιωτία

Σύμφωνα με την ερώτηση που τέθηκε από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο, η Βοιωτία, και ιδιαίτερα η πεδιάδα της Κωπαΐδας, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης αρδευτικού νερού.

Πολλές καλλιέργειες, όπως βαμβάκι, μηδική, βιομηχανική ντομάτα και καλαμπόκι, απειλούνται να χαθούν, με δυσμενείς επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών και την εφοδιαστική αλυσίδα της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα αναφέρει: 

Κύριε Υπουργέ,

 

Όπως ενημερωθήκαμε, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών βαμβακιού, μηδικής, βιομηχανικής ντομάτας, καλαμποκιού κ.α. της πεδιάδας της Κωπαΐδας ίσως να μην καταφέρουν να αντέξουν στην έλλειψη αρδευτικού νερού με ό,τι συνεπάγεται αυτό τόσο για το εισόδημα χιλιάδων αγροτών της περιοχής όσο και για την εφοδιαστική - τροφική αλυσίδα στην ευρύτερη περιοχή (συμπεριλαμβάνεται και η Αττική). Μεταξύ των αιτιών δύναται να θεωρείται και η απροθυμία των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε εν ευθέτω χρόνω να προβούν στις δέουσες λύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί κάποια σχετική ποσότητα νερού. Επιπρόσθετα και επί του θέματος παρατηρείται, στην περιοχή του Ακραιφνίου (Αλίαρτος) επί παραδείγματι, εξαιτίας της κακής διαχείρισης και της μη εκτέλεσης των αναγκαίων έργων υποδομής και συντήρησης των αρδευτικών δικτύων το πλωτό αρδευτικό σύστημα, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα παρόχθια βράχια της Υλίκης, να μην αξιοποιείται, με συνέπεια απώλεια πολύτιμης ποσότητας αρδευτικού ύδατος. Συνεπώς, τίθεται επιπλέον και ζήτημα απώλειας αγροτικού εισοδήματος, λόγω της αμέλειας που επέδειξαν οι τοπικές υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε να φέρουν το βάρος διασφάλισης των ποσοτήτων αρδευτικού ύδατος ή και της απώλειας μέρους αυτού, καθώς και της συντήρησης του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  1. Προτίθεστε όπως λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να υπάρξει ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού από το Μόρνο και των γεωτρήσεων της ευρύτερης περιοχής, ώστε το σύνολο των εξ αυτών αρδευτικό νερό να καλύπτει έστω μέρος των αναγκών;

 

  1. Διατίθεστε όπως χρηματοδοτήσετε - αποζημιώσετε τους αγρότες, των οποίων οι καλλιέργειές τους έχουν υποστεί είτε ολική είτε μερική καταστροφή, εξαιτίας της αποδεδειγμένης αμέλειας εξεύρεσης αρδευτικού ύδατος ή ορθής διαχείρισης του

 

υπάρχοντος από τους αρμοδίους φορείς κατά το προηγούμενο διάστημα;

 

  1. Σκοπεύετε όπως αφενός να τροποποιηθεί ο όποιος ισχύων κανονισμός άρδευσης της Κωπαΐδας και αφετέρου να εφαρμόσετε μεθόδους ή προγράμματα εξοικονόμησης αρδευτικού ύδατος επ΄αυτής (όπως δια της υδροπονίας, των λιμνοδεξαμενών συλλογής ομβρίων υδάτων, ξηρικής καλλιέργειας κ.άλ.) με στόχο την εξασφάλιση και εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, προκειμένου με το μικρότερο ή αμελητέο δυνατό κόστος για τους αγρότες να διασφαλίσουν οι εν λόγω τόσο τις παραγωγές τους όσο και τα απορρέοντα εξ αυτών εισοδήματά τους;

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις