Γεωργικές προειδοποιήσεις για την ελιά

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας ανακοινώνονται οι ακόλουθες γεωργικές προειδοποιήσεις για την ελιά.Γεωργικές προειδοποιήσεις για την ελιά

Δείτε επίσης