# ΕΛΙΑ

ΙΤΕ: Βιολογικές και βιοτεχνολογικές μέθοδοι καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για την προστασία της ελαιοπαραγωγής
ΧΡΗΣΙΜΑ

ΙΤΕ: Βιολογικές και βιοτεχνολογικές μέθοδοι καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για την προστασία της ελαιοπαραγωγής

Η επιτυχής αντιμετώπιση του δάκου αποτελεί ιστορικά τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης του όγκου και της ποιότητας του παραγόμενου λαδιού στην Ελλάδα
Ελληνική επιτραπέζια ελιά: Η ανταγωνιστικότητα απειλείται
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ελληνική επιτραπέζια ελιά: Η ανταγωνιστικότητα απειλείται

Η ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια αγορά απειλείται από μια σειρά παραγόντων, όπως η αύξηση του κόστους παραγωγής, η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα από άλλες ελαιοπαραγωγικές τρίτες χώρες.