Ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι δηλώσεις για βιολογική Γεωργία

29 Ιουλίου, 2016
Ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι δηλώσεις για βιολογική Γεωργία

Από τα τμήματα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας γνωστοποιείται ότι ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι δηλώσεις εφαρμογής έτους 2015 του Μέτρου 214- γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις, για τις δράσεις:

1.1 Βιολογική Γεωργία

1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία

1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές

2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών

2.3 Α-Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή καπνού

2.3 B- Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή ζαχαρότευτλων

3.1-Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων

4.1- Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

4.2- Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου  Θήρας

 

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από τις 15/07/2016 και για 20 εργάσιμες ημέρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του site του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δείτε περισσότερα για:
Επιδοτησεις
Αγρότες
Βιολογικά

Επικαιρότητα

Οδηγός για το κλάδεμα της ελιάς

Το κλάδεμα της ελιάς πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη συγκομιδή των καρπών και πριν από την έναρξη εκπτύξεως της νέας βλαστήσεως