Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων π. ΟΓΑ

22 Μαΐου, 2019
Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων π. ΟΓΑ

Με την εγκύκλιο Φ.80000/Δ17/32038/742/2019 γνωστοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του νόμου 4578/2018 και παρέχονται σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Άρθρο 14 «αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην Ογα»

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4578/2018 ρυθμίζεται το θέμα του αποδεικτικού ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην Ογα.

Συγκεκριμένα και για την εφαρμογή ενιαίων κανόνων στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, η ηλικία των ασφαλισμένων του πρώην Ογα και των μελών της οικογενείας τους αποδεικνύεται πλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 1846/1951, όπως ισχύει, ήτοι με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τις αιτήσεις που εκκρεμούν, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4578/2018 ενώπιον της Διοίκησης, σε οποιοδήποτε στάδιο.

Τέλος, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 καταργούνται.

πηγη: taxheaven.gr

Δείτε περισσότερα για:
Ογα
Συντάξεις

Επικαιρότητα

Ξανά στα κέρδη η ΔΕΗ

Η επιχείρηση προχωρά παράλληλα στην εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου (απολιγνιτοποίηση, εθελουσία έξοδος κλπ.)