# ΟΓΑ

Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα

Με την παρούσα, γνωστοποιούνται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον προσδιορισμό των εισφορών στις περιπτώσεις εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα.
Συντάξεις αγροτών: Τα νέα όρια ηλικίας - Ποιοι βγαίνουν στα 62 και ποιοι στα 67
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συντάξεις αγροτών: Τα νέα όρια ηλικίας - Ποιοι βγαίνουν στα 62 και ποιοι στα 67

Συντάξεις πολλών ταχυτήτων και με όρια ηλικίας που είναι μεταξύ 62 και 67 ετών δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, με βασική προϋπόθεση να έχουν 15 έτη πληρωμένων εισφορών ως αγρότες ή (αν δεν έχουν τις εισφορές) να μπορούν να αποδείξουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΓΑ και απασχολούνται για 25 έτη με τη γεωργία.