Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε ληρωμές ύψους 1.1 εκατ. ευρώ

Από τις 29/03/2018 έως τις 30/03/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.101.097,55 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 29/03/2018-30/03/2018