# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 23.3 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 23.3 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές στη βελτίωση παραγωγής και εμπορίου μελιού, Leader, ανειλημμένες υποχρεώσεις, Μέτρο 09, Μέτρο 4.1.1 & 4.1.3., υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.