# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 3.9 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.9 εκατ. ευρώ

Αφορά πληρωμές σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, γενετικούς πόρους, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού κ.α.