Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2,2 εκατ. ευρώ

Από τις 30/05/2019 έως τις 03/06/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.245.471,18 €. Οι πληρωμές αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις, μακροχρόνια παύση γαιών,  νιτρορύπανση και βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Δείτε εδώ τις πληρωμές 

Δείτε επίσης