ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.5 εκατ. ευρώ

Από τις 07/05/2020 έως τις 08/05/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.584.110,17 €. Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, γενετικούς πόρους, νιτρορύπανση, Μέτρο 19,4 κ.α. 

Δείτε εδώ τις πληρωμές.