ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους  2.3 εκατ. ευρώ

 Από τις 18/05/2020 έως τις 19/05/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.340.378,23 €. Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις, νιτρορύπανση, δωρεάν διανομή γάλακτος κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

Δείτε επίσης