ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε νέες πληρωμές

 Από τις 12/06/2020 έως τις 15/06/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 8.980.686,34 €. Αφορούν πληρωμές σε βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία, γενετικούς πόρους, ανειλημμένες υποχρεώσεις, νιτρορύπανση κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

Δείτε επίσης