Δίνονται ενισχύσεις για επενδύσεις στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων

Σημαντικές ενισχύσεις δίνονται από τα προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, σε όσους νέους ή υφιστάμενους επιχειρηματίες επιλέξουν να επενδύσουν στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, επιδοτήσεις έως και 60% του κόστους της επένδυσης παρέχονται από τα τοπικά προγράμματα Leader που προκηρύσσονται σταδιακά κατά τόπους, και αυτή τη στιγμή είναι ενεργά σε 10 περιοχές της Ελλάδας.

Το μέτρο «L123α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, αλλά και όσων θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, σε μεταποιητική δραστηριότητα μικρής κλίμακας για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Μέσω του Leader θα λάβετε επιδότηση για τις δραστηριότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι, όπου αναγράφεται «εκσυγχρονισμός – επέκταση» σημαίνει ότι η επιδότηση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ η «ίδρυση» αφορά ιδιώτες οι οποίοι θα επιδοτηθούν για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στην αντίστοιχη δραστηριότητα.

Ποιες μεταποιητικές δραστηριότητες αγροτικών προϊόντων επιδοτούνται

ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΑ ΑΥΓΑ  ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΜΕΛΙ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ- ΑΚΑ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΝΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗ- ΠΕΥΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ
Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.
Δράση 1.4.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.
Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κ.λπ.).
2. ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ
Δράση 2.1: Ίδρυση – επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος.
Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.
Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.
Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός – επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
3. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ
Δράση 3.1.1.: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.
Δράση 3.1.3: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά.
Δράση 3.1.4: Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.
4. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΛΙ
Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης – συσκευασία μελιού.
Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού.
Δράση 4.3.: Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση – μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ.
Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του Καν. 797/2004.
5. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
Δράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.
Δράση 5.3. Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
Δράση 5.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.
6. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.
Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.
Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών.
Δράση 6.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων δημητριακών.
Δράση 6.5.: Συμπλήρωση – εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης.
Δράση 6.6.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης – επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.
Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.
Δράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.
Δράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε ορεινές περιοχές.
7. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Α) Ελαιόλαδο
Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία
α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση δυναμικότητας με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.
Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων – συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 7.3.: Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.
Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Β) Άλλα Έλαια
Δράση 7.5: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπορελαιουργίας.
8. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ
Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας.
Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές περιοχές
β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Δράση 8.4: Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.
9. ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
I.
Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.
Στο επίπεδο της εμπορίας
Δράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών.
Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών:
II.
Δράση 9.7.: Μεταποίηση βιομηχανικής τομάτας
Στο επίπεδο της μεταποίησης
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ.)
α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα
• Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
• Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.
β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας.
δ) Αποξηραμένων φρούτων
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, βερίκοκα κ.λπ.).
ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού.
στ) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά:
• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
• τις ψυκτικές εγκαταστάσεις,
• την παραγωγή νέων προϊόντων.
Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών
α) Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά :
• στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και
• στην παραγωγή νέων προϊόντων
β) Ίδρυση νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία.
Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών.
Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών
Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λπ.
Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων – σταφίδων
α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων.
β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων.
III.
Δράση 9.13.: Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας.
Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών
Δράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων.
Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας.
IV.
Δράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός – επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως:


Στον τομέα των Γεωμήλων
• προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας,
• τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λπ.
• άλλα νέα προϊόντα
Έργα του Τομέα οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών), είναι επιλέξιμα μόνο για τα μικρά Νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (μέχρι 3.100 κατοίκους).
10. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΗ
Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφισταμένων μονάδων.
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών.
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων.
Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.
12. ΤΟΜΕΑΣ: ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
13. ΤΟΜΕΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Δράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Δράση13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

«Ανοιχτές» οι επιδοτήσεις σε 10 περιοχές

Τα προγράμματα Leader ενεργοποιούνται σε κύκλους και τελούν υπό τη διαχείριση των κατά τόπους Αναπτυξιακών Εταιριών. Αυτή τη στιγμή αιτήσεις δέχονται 10 Αναπτυξιακές Εταιρίες, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Περιοχή Προθεσμία Τηλέφωνο
Θεσσαλονίκη 9/10/2013 2310 801070
Φωκίδα 14/10/2013 22650 79281
Σέρρες 14/10/2013 23210 644402-3
Λήμνος 15/10/2013 22540 23849
Δράμα 18/10/2013 25210 47611
Ολυμπία 29/10/2013 26250 24990
Χαλκιδική 31/10/2013 23710 24407
Πέλλα 15/11/2013 23810 24858
Έβρος 15/11/2013 25510 21910
Κυκλάδες 8/1/2014 22810 88834

Αν έχετε ενδιαφέρον για περιοχή της Ελλάδας που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα, το περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ σας συμβουλεύει να αναζητήσετε στο Ίντερνετ το website και το τηλέφωνο της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Νομού όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Στο πλαίσιο του μέτρου «L123α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» των προγραμμάτων Leader, επιδοτούνται οι παρακάτω ενέργειες – δαπάνες:

  1. Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
  2. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
  3. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
  4. Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
  5. Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
  6. Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, λοιπές δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.
  7. Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους, από τα αρμόδια εθνικά όργανα, οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.
  8. Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
  9. Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των €50.000.

Δεν επιδοτούνται: η αγορά οικοπέδου, η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και, όπως σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, η προμήθεια μεταχειρισμένου εξοπλισμού και οι φόροι (π.χ. ΦΠΑ).

Υπόδειγμα αίτησης για επιδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι επιχειρηματίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην επεξεργασία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καλούνται να συμπληρώσουν τα τυποποιημένα υποδείγματα που παρέχει δωρεάν η κάθε Αναπτυξιακή Εταιρία. Ενδεικτικά παραθέτουμε την αίτηση, τους πίνακες και την υπεύθυνη δήλωση που απαιτούνται για ένταξη στο Leader του Ν. Θεσσαλονίκης.

Αίτηση

 

www.epidotisimag.gr

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις