Πυρηνοτρήτης ελιάς

6 Μαΐου, 2019
Tags:
Ελιά
Πυρηνοτρήτης ελιάς

• Από τα δεδομένα των παγίδων στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η πτήση του εντόμου εμφάνισε μία κορυφή στις 13 Απριλίου και μία δεύτερη κορυφή το χρονικό διάστημα 25 – 28 Απριλίου. Τα έντομα του Απριλίου εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας.

• Από τα δεδομένα των παγίδων της Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής, η πτήση του εντόμου εμφανίζει μέγιστο το χρονικό διάστημα 30 Απριλίου - 2 Μαΐου.

• Οι περισσότερες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 8 - 13 Μαΐου για τις πρώιμεςπαραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και 17 - 20 Μαΐου για την Πιερία και τις όψιμες - ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής. 0 200 400 7-Απρ 12-Απρ 17-Απρ 22-Απρ 27-Απρ 2-Μαϊ Θεσσαλονίκη Χαλκιδική ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436 Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663 Email: [email protected]

• Οι προνύμφες αυτής της γενιάς προκαλούν ζημιές στα άνθη.

• Συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση λόγω του ότι ένα ποσοστό 5% των ανθέων δίνει ικανοποιητική καρπόδεση.

• Συνιστάται επέμβαση με Bacillus thuringiensis και προσθήκη φαγοδιεγερτικού ή 1-3 ‰ ζάχαρης σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας με σκοπό να μειωθούν οι πληθυσμοί του εντόμου της επόμενης γενιάς ή σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία, στο 30-40% της κανονικής.

• Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης με στόχο τις περισσότερες νεαρές προνύμφες: o 9 - 13 Μαΐου για τις πρώιμες-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και o 16 - 20 Μαΐου για την Πιερία και τις όψιμες-ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής

• Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

• Κατά κανόνα το έντομο μπορεί να προκαλέσει αξιόλογη ζημιά μόνο σε νεαρά δενδρύλλια, σε φυτώρια ή νεοσύστατους ελαιώνες, καθώς και σε δέντρα που έχει γίνει κλάδεμα ανανέωσης. Οι προνύμφες του εντόμου προκαλούν ζημιές στις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών.

• Η επέμβαση για τον Πυρηνοτρήτη καταπολεμά αποτελεσματικά και τις νεαρές προνύμφες της Μαργαρόνιας. 

ΑΚΑΡΕΑ ERIOPHYIDAE (Aceria oleae, Oxycenus maxwelli, Tegolophus hassani, Ditrimacus athiasellus)

• Ξεκίνησαν οι μετακινήσεις των ακάρεων από τις θέσεις διαχείμασης στις νέο-σχηματιζόμενες ταξιανθίες.

• Κατάλληλος χρόνος επέμβασης άμεσα και έως την ολοκλήρωση του σταδίου Ε (Διαφοροποίηση στεφάνης, διαχωρισμός του τσαμπιού, αρχίζουν να φαίνονται τα κοτσάνια των μπουμπουκιών).

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ, ΚΑΛΟΚΟΡΗ (Saissetia oleae, Aspidiotus nerii, Parlatoria oleae, Pollinia pollini, Euphyllura phillyreae Calocoris trivialis)

• Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος για κοκκοειδή/βαμβακάδα και τινάγματα κλάδων 50-60 εκ. για την καλόκορη.

• Εάν διαπιστωθεί σοβαρή προσβολή κοκκοειδών ή βαμβακάδας ή παρουσία περισσοτέρων των 6 ατόμων καλόκορης/κλαδίσκο μήκους 50-60 εκ., συνιστάται επέμβαση με θερινό λάδι.

• Το θερινό λάδι έχει επίδραση και στα ακάρεα Eriophyidae.

• Καλλιεργητικά μέτρα: αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδεμα του εσωτερικού μέρους της κόμης των δένδρων (κλαδοκάθαρος) για εξασφάλιση αερισμού και φωτισμού, ισορροπημένη λίπανση.

• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

• Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Δείτε περισσότερα για:
Ελιά

Επικαιρότητα