Εχθροί καστανιάς

(Aφορά τον νομό Χανίων)

Είναι μικρό σκαθάρι με μεγάλο ρύγχος. Έχει μια γενιά το χρόνο. Γεννά τα αυγά του μέσα στον καρπό λίγο πριν την ωρίμανση και οι εκκολαπτόμενες προνύμφες (είναι το ζημιογόνο στάδιο) προσβάλλουν τα κάστανα. Οι προνύμφες αφού ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους στα προσβεβλημένα κάστανα - τα οποία συνήθως έχουν ήδη πέσει - μπαίνουν στο έδαφος όπου περνούν τον χειμώνα. Την επόμενη χρονιά τα ακμαία (σκαθάρια) βγαίνουν στις ίδιες θέσεις και την ίδια εποχή.

Οι ωοτοκίες ξεκινούν συνήθως στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και κορυφώνονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ανάλογα με την πρωιμότητα της περιοχής, της ποικιλίας και της χρονιάς. Οι ζημιές προκαλούνται από τις προνύμφες, η αντιμετώπιση όμως στοχεύει κυρίως τα ακμαία (σκαθάρια) πριν αυτά να ωοτοκήσουν στους καρπούς.

Τα ακμαία την περίοδο αυτή βρίσκονται στις καστανιές.

 Συνιστάται επιμελημένος ψεκασμός κάλυψης των καστάνων το διάστημα:

Πρώιμες ποικιλίες - περιοχές 21 – 23 Αυγούστου

Όψιμες ποικιλίες - περιοχές 27 – 30 Αυγούστου

Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα:

Κατά τη συγκομιδή η άμεση - έγκαιρη συλλογή και καταστροφή όλων των πεσμένων προσβεβλημένων καστάνων μειώνει τους πληθυσμούς της επόμενης χρονιάς.

Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Ι Τ Ω Ν Ν Ε Α Ρ Ω Ν Κ Α Σ Τ Α Ν Ω Ν : (Pammene fasciana)

Οδηγίες: - Είναι μικρή νυχτόβια πεταλούδα. Η προνύμφη της προσβάλλει κυρίως νεαρούς καρπούς (οι οποίοι πέφτουν πρόωρα κατά τον Ιούλιο – Αύγουστο), μπορεί όμως να προσβάλλει καρπούς μέχρι και την συγκομιδή. - Την φετινή χρονιά, το έντομο έχει κάνει έντονη την εμφάνισή του κατά θέσεις όπου παρατηρήθηκαν σημαντικά ποσοστά προσβολής στους καρπούς.  Ο ψεκασμός εναντίων του βαλάνινου των καστάνων μειώνει ικανοποιητικά τους πληθυσμούς του Pammene fasciana.

Κ Α Ρ Π Ο Κ Α Ψ Α Τ Ω Ν Κ Α Σ Τ Α Ν Ω Ν : (Laspeyresia splendana) (Laspeyresia fagiglandana)

Οδηγίες: Είναι μικρές πεταλούδες που γεννούν σε φύλλα που βρίσκονται κοντά σε κάστανα τα οποία στη συνέχεια προσβάλλονται από τις νεαρές προνύμφες. Στο νομό Χανίων και σε ορισμένες περιοχές προκαλούν ζημιές, μικρότερες όμως σε σχέση με τον βαλάνινο και το σκουλήκι των νεαρών καστάνων.

 Τα μέτρα για τον βαλάνινο ελέγχουν ικανοποιητικά και την καρπόκαψα.

Εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα στην καλλιέργεια της καστανιάς

Δείτε επίσης