Ειδοποίηση παραλαβής του έντυπου κατανομής βοσκοτόπων για το έτος 2016

17 Οκτωβρίου, 2017
Ειδοποίηση παραλαβής του έντυπου κατανομής βοσκοτόπων για το έτος 2016

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2016, να προσέλθουν (με την αστυνομική τους ταυτότητα) εντός 10 ημερών στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής τους Ενότητας που κατοικούν για να παραλάβουν το έντυπο κατανομής βοσκοτόπων για το έτος 2016.

Στη συνέχεια θα πρέπει να καταβάλουν το αντίστοιχο μίσθωμα μέχρι 31-12-2017 (σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο που θα παραλάβουν).

Επισημαίνουμε ότι η μη τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης εκ μέρους των κτηνοτρόφων συνεπάγεται την ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το έτος 2018.

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

Δείτε περισσότερα για:
Βοσκοτοποι

Επικαιρότητα