Αναρτήθηκαν οι πίνακες για τα βοσκοτόπια

Αναρτήθηκαν  την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών οι καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων του 2018. Εντός 30 ημερών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την Διεύθυνση προκριμένου να υπογράψουν για την ισχύουσα κατανομή καθώς και αν διαφωνούν να προσχωρήσουν σε εντάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος.

 

Δείτε επίσης