Πληρωμές σε καπνά και βιολογικά

7 Φεβρουαρίου, 2019
Πληρωμές σε καπνά και βιολογικά

Γρεβενά: Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής στα βιολογικά

Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην Π.Ε. Γρεβενών οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής της δράσης 1.1. «Βιολογική Γεωργία», εκκρεμότητες έτους 2016.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Γρεβενών. Τηλ. 2462353077

Καστοριά: Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής στα καπνά

Αναρτήθηκε  από χθες Τρίτη 05-02-2019, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων του προγράμματος ολοκληρωμένη διαχείριση στα καπνά έτους 2014, για την Π.Ε. Καστοριάς.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους δικαιούχους στην γραμματεία της ΔΑΟΚ Καστοριάς, μέχρι και την Δευτέρα στις 11/02/2019.

Επικαιρότητα