Δηλώσεις για τις μειωμένες αποδόσεις σιτηρών του 2017

27 Αυγούστου, 2019
Δηλώσεις για τις μειωμένες αποδόσεις σιτηρών του 2017

Μέχρι και την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενίσχυσης στον Ανταποκριτή Ελγα της Τοπικής Κοινότητας μόνιμης κατοικίας, οι παραγωγοί που υπέστησαν σημαντική μείωση της παραγωγής σιτηρών, συνέπεια της επικράτησης παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2017.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους, έτοιμα, τα εξής δικαιολογητικά: Φωτοτυπία της ταυτότητας, Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, Φωτοτυπία βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ ή βεβαίωσης ασφάλισης από τον ΟΓΑ για το έτος 2017, Φωτοτυπία το Ε1 2016 (για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2016, δηλαδή από 01-01-2016 έως 31-12-2016), το αντίστοιχο εκκαθαριστικό 2016, καθώς και το Ε3 2016 (εάν είχε υποβληθεί Ε3), Φωτοτυπία της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, για τους ενταγμένους σ’ αυτό το Πρόγραμμα και την Δήλωση Καλλιέργειας του Ελγα 2017.

Δείτε περισσότερα για:
Ελγα
Σιταρι

Επικαιρότητα